FEARANN / LAND

 
BACKER-FINAL.png
Bakers-33.jpg

A’ Sireadh freagairtean chruthachail gu Ceist an Fhearainn air a’ Ghàidhealtachd

Leugh tuilleadh mun phròiseact seo:

A creative response to the Land Question in the Scottish Highlands

Read more about this project: